ગુજરાત કેરિયર માર્ગદર્શન પોર્ટલ પર તમારું સ્વાગત છે.

Welcome to Gujarat Career Guidance Portal

गुजरात करियर गाइडेंस पोर्टल में आपका स्वागत है

અહીંયા લોગીન કરો.

Please Login Here.

यहां लॉगइन करें।

ડૅશબોર્ડનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારી લોગીન વિગતો દાખલ કરો.

To access your dashboard enter your login details

अपने डैशबोर्ड का उपयोग करने के लिए अपने लॉगिन विवरण दर्ज करें|

{{ form.errors.get('unique_id') }} {{ form.errors.get('email') }}
{{ form.errors.get('password') }}
{{ (errorMessage)?"Incorrect ID or ID does not exist":"" }} {{ successMessage }}

તમારા કેરિયર ડૅશબોર્ડ પર તમારો child id (18 digits) અને પાસવર્ડ દાખલ કરીને લોગીન કરો. આ લોગીન તમને કેરિયર, કોલેજો, પરીક્ષાઓ, સ્કોલરશીપ્સ, વોકેશનલ કેરિયર્સ વગેરે શોધવામાં મદદ કરશે. જો તમે પોતાનો આધાર UID ના જાણતા હોવ તો, તમારા સ્કૂલ ટીચર અથવા પ્રિન્સીપાલનો સંપર્ક કરો.

Login to your career dashboard by entering your child id (18 digits) & password. This login will help you in exploring careers, colleges, exams, scholarships, vocational careers. If you don't know your Aadhar UID please contact your school teacher or principal.

अपने करियर डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए अपने child id (18 digits) और पासवर्ड दर्ज करें। यह लॉगिन आपको करियर, कॉलेज, परीक्षा, छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप्स), व्यावसायिक (वोकेशनल) करियर की खोज करने में मदद करेगा। यदि आप अपने आधार UID को नहीं जानते हैं तो कृपया अपने स्कूल के शिक्षक या प्रिंसिपल से संपर्क करें।

પાર્ટનર (ભાગીદાર)

Partner

पार्टनर (सहभागी)

aasman logo unicef logo